2a40b2ba862ceaae8afcdfeee3b62625.jpg
6e4e2bdbc53683eaf99cc75d9878c85b.jpg
adc7330c090a73c1e6f0fafac7791bb2.jpg
4937a58fc8ae9875965fef6d28320661.jpg
d22f6888d196719889626eec3de52390.jpg
Groep 8

Stap 1: Aanleveren van gegevens


Aanmeldingsformulier
Ouder(s)/verzorger(s) vullen het aanmeldingsformulier in. Eventueel in samenwerking met de basisschool.

Onderwijskundig rapport (OKR) en leerlingvolgsysteem (LVS)
De basisschool levert gegevens aan via het onderwijskundig rapport en het leerlingvolgsysteem. Hierin worden vooral de leerlingkenmerken beschreven zoals zelfstandigheid, werkhouding, werktempo, concentratie e.d. We gaan in gesprek met de docent van groep 8 en gaan ervan uit dat de basisschool, die veelal gedurende 6 tot 8 jaar met een leerling heeft gewerkt, een juist beeld kan schetsen van een leerling.

Drempelonderzoek en citotoets
Bij de onderbouwing van het advies gebruiken basisscholen de uitslagen van het drempelonderzoek en de citotoets. Eventueel kan er een aanvullend sociaal-emotioneel of cognitief onderzoek gedaan worden.

Stap 2: intake gesprek

Als alle gegevens bij ons binnen zijn wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij het gesprek dienen zowel het kind als de wettelijke vertegenwoordigers aanwezig te zijn. Wij maken kennis met de leerling, bespreken de mogelijkheden binnen de school, het advies van de basisschool en de wens van ouder(s)/verzorger(s) en de leerling zelf.

Stap 3: plaatsing

Wanneer het advies van de basisschool, wens ouder(s)/verzorger(s) en de uitkomsten van drempelonderzoek en/of citotoets elkaar ondersteunen, ontvangt u bericht over de definitieve plaatsing.

Het kan zijn dat de gegevens en het advies elkaar onvoldoende ondersteunen. In dit geval zal er nogmaals met basisschool en ouder(s)/verzorger(s) overleg plaatsvinden. Het bevoegd gezag beslist over uiteindelijke plaatsing of afwijzing.

Contact

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met:
Mevrouw J. Tieman, zorgcoördinator
0184-750200
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie over het eerste leerjaar kunt u contact opnemen met:
Mevrouw M. de Bijl, Coördinator onderbouw
0184-750200
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.