Van 21 t/m 25 september is de week TEGEN pesten, het thema is SAMEN AAN ZET. In deze week zullen we met de leerlingen aandacht schenken aan pesten en de gevolgen ervan en de manier waarop pesten kan worden tegengegaan.

Pesten is één van de belangrijkste oorzaken van het gevoel van sociale onveiligheid. Het Griendencollege zet zich daarom in om pestgedrag tegen te gaan door bewustwording (leerlingen leren dat pesten niet leuk is), signalering (dat houdt in dat we het in de gaten hebben als sprake is van pestgedrag) en bijsturing (concrete situaties ombuigen).